1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba lietuvių kalbai, tautinei vėliavai ir V. Kudirkos „Tautiškai giesmei“ suteikė valstybinį statusą.                                                                                                                                                                                                  Kalbos tvarkytojos informacija