Lapkričio 13 d. pasirašytas Prienų „Žiburio“ gimnazijos ir „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos stadione esančios sporto aištelės perdavimo–priėmimo aktas.Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Arūno Vaidogo, perdavė  „Žiburio“ gimnazijai, atstovaujamai direktoriaus Aido Aldakausko, eksploatuoti ir saugoti 1364 kv. m. sporto aikštelę. Joje įrengti du rankinio vartai bei keturi krepšinio stovai.