2008 m. spalio 31 d. priimtas švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK–2960 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. ISAK–805 „Dėl vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.       Šiuo įsakymu patvirtintas Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašas.      Užpildytas šalies Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursų paraiškas iki gruodžio 20 d. reikia pateikti Lietuvos jaunimo turizmo centrui, o savivaldybių – iki gruodžio 31 d. – konkrečiai savivaldybei ar jos įgaliotai institucijai.      Tvarkos aprašą bei paraiškos formas galite rasti interneto svetainėje www.ljtc.lt.      Paraiškas prašome pristatyti į Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, 228 kabinetą.      Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 319) 61 135 arba el. paštu [email protected].