Prienų rajono savivaldybės administracija  skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo, Pakuonio seniūnijos seniūno pavaduotojo (lygis A, kategorija 8) pareigoms,Specialieji reikalavimai:aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis; išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, administracinę bei darbo teisę; turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje);6. vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją.PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2, 3  ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a. 12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu (8 319) 61 107, el. p. [email protected]