Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks š. m. lapkričio 27 d., darbotvarkė:1. Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo.                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Palionio kasmetinių atostogų.                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės kai kurių mokyklų nuostatų patvirtinimo (Su mokyklos nuostatais galima susipažinti Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje).                                                                                                               Pranešėjas Rimvydas Zailskas 4. Dėl Prienų Nemuno pradinės mokyklos Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriaus uždarymo ir Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriaus įsteigimo Prienų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.                                                                                                                Pranešėjas Rimvydas Zailskas5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T3-127 patvirtintų Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių pareigybių etatų normatyvų 13, 20, 27, 55 punktų pripažinimo netekusiais galios.                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas6. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų patalpų nuomos ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo.                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas7. Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarkos.                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.                                                                                                                 Pranešėja Eugenija Sadauskienė9. Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Prienų rajone“.                                                                                                                  Pranešėjas Andrius Cechanavičius10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-40 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės  sveikatos biuro darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                  Pranešėjas Virginijus Slauta11. Dėl privatizavimo objektų pradinės pardavimo kainos nustatymo.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl privatizuojamo objekto uždarosios akcinės bendrovės „Prienų autobusų parkas“ akcijų paketo pradinės pardavimo kainos sumažinimo.                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą ir jų perdavimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti.                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas.                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais.                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3- 242 „Dėl sutikimo perimti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valdomą turtą“ pakeitimo.                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-54 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Prienų rajono savivaldybei patikėjimo teise bei šios įrangos perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo.                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-284 „Dėl leidimo privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis butą, esantį Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav.“ pakeitimo.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl patalpų Kauno g. 56 Veiverių mstl. Prienų r. sav. paskirties pakeitimo.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė21. Dėl turto nurašymo.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T3-10 pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė23. Dėl pritarimo, kad būtų parengti investiciniai projektai.                                                                                                                    Pranešėjas Valentas Ražanskas24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-272 „Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo.                                                                                                                    Pranešėjas Valentas Ražanskas25. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ pakeitimo.                                                                                                                    Pranešėjas Valentas Ražanskas26. Dėl Alvydo Bortkūno ir kitų pareiškėjų peticijoje išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų.                                                                                                                    Pranešėjas Valentas Ražanskas27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-171 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo“ papildymo.                                                                                                                    Pranešėjas Valentas Ražanskas28. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                    Pranešėja Dalia Joneliūnienė29. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė30. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė31. Dėl Kardelių gatvės, esančios sodo bendrijoje „Aronija“, Papilvio k., Veiverių sen., Prienų r. sav., geografinių charakteristikų pakeitimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė32. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-236 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė33. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-250 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                                                                                         Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.