VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra lapkričio 3–7 d. organizavo regioninį bendradarbiavimo vizitą Kauno apskrities savivaldybių merams ir Kauno apskrities viršininkui į Portugaliją, kurio tikslas buvo užmegzti ryšius su Portugalijos Lisabonos ir Sintros miestų savivaldybėmis, susipažinti su savivaldybių vykdomais projektais ir problematika.Kauno apskrities delegaciją sudarė Birštono miesto merė Nijolė Dirginčienė, Jonavos rajono meras Bronislovas Liutkus, Kaišiadorių rajono meras Romualdas Urmilevičius, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kėdainių rajono merė Nijolė Naujokienė, Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, Raseinių rajono meras Petras Vežbavičius, Kauno apskrities viršininkas Romualdas Morkevičius, vadovavęs Kauno apskrities delegacijai, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros laikinai einanti direktoriaus pareigas Lina Misiukevičienė ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros projekto vadovė Gaila Tulušienė. Atsižvelgiant į Kauno apskrities delegacijos pageidavimus ir interesus, regioninio bendradarbiavimo vizito darbotvarkę Portugalijoje sudarė Portugalijos savivaldybių asociacija, tarpininkaujant Lietuvos ambasadai Portugalijoje ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrai.  Lapkričio 4 d. Kauno apskrities delegacija susitiko su Lisabonos metropolijos taryba. Susitikimo metu Kauno apskrities delegacijai pristatytas Portugalijos institucinis suskirstymas, išsamiai pristatyta Lisabonos metropolijos tarybos veikla ir Lisabonos metropolijos plėtros strategija. Po susitikimo su Lisabonos metropolijos taryba Kauno apskrities delegacija nuvyko į vandens tiekimo įmonę EPAL, kuri aprūpina vandeniu Lisabonos miestą ir apylinkes. Įmonės atstovai supažindino Kauno apskrities delegaciją su įmonės veikimo principais ir kompiuterizuota vandens tiekimo sistema, kurią EPAL naudoja tiekiamo vandens kokybei užtikrinti.  Lapkričio 4 dienos darbotvarkę užbaigė susitikimas su Portugalijos savivaldybių asociacija, kurią atstovavo Leiria miesto merė ir asociacijos viceprezidentė Dr. Isabel Damasceno ir asociacijos Užsienio ryšių departamento direktorius Landri Pinto. Susitikimo metu buvo dalinamasi patirtimi, kaip sprendžiamos problemos Lietuvoje ir Portugalijoje, kokias funkcijas atlieka ir kokias galias turi savivaldybės. Lapkričio 5 d. Kauno apskrities delegacija vyko į Sintra miestą, esantį apie 20 km nuo Lisabonos ir garsėjantį senamiesčiu, kuris yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldą. Sintra mieste Kauno apskrities delegaciją priėmė miesto meras Fernando Roboredo Seara, kuris išsamiai papasakojo apie miestą ir problemas, su kuriomis susiduriama šiame Portugalijos mieste. Kauno apskrities delegacija ne tik klausėsi Sintra miesto mero, bet ir uždavė daug klausimų apie politinę savivaldybės tarybos sudėtį, savivaldybės biudžetą, ES lėšomis finansuojamus projektus ir kt. Į kai kuriuos Kauno apskrities delegacijos klausimus atsakė susitikime dalyvavę Sintra savivaldybės darbuotojai, atsakingi už finansus, švietimą ir kultūros paveldo išsaugojimą. Po susitikimo Sintra savivaldybėje Kauno apskrities delegacija grįžo į Lisaboną ir nuvyko į Valstybinį vandens institutą (INAG), kuris formuoja Portugalijos vandens naudojimo strategiją. Lapkričio 6 diena prasidėjo susitikimu su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Portugalijos Respublikoje J.E. Algimantu Rimkūnu, kuris priėmė Kauno apskrities delegaciją ambasados patalpose Lisabonos centre.Po susitikimo su ambasadoriumi Kauno apskrities delegacija nuvyko į Lisabonos metropolijos savivaldybę, kurioje delegaciją priėmė Lisabonos savivaldybės mero patarėjas diplomatijos klausimais José Melo Gouveia. Vėliau Kauno apskrities delegacija buvo palydėta į savivaldybės biblioteką, kurioje klausėsi Lisabonos metropolijos savivaldybės specialistų parengtų pranešimų.Delegacijai vadovavęs Kauno apskrities viršininkas R. Morkevičius susitikimų metu portugalams po jų pristatymų trumpai pateikdavo ir Kauno regiono, jo savivaldybių veiklos pavyzdį, palygindamas išgirstą naują informaciją apie portugališkąją sistemą su lietuviškąja realybe, dažnai nustebindamas portugalų savivaldybių bei įmonių atstovus pateiktais įdomiais faktais. Kauno regiono plėtros agentūros informacija