Balbieriškio pagrindinė mokykla kartu su kitomis 42 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklomis dalyvauja „Besimokančiųjų mokyklų tinklo (BMT)“ kūrimo bandomajame projekte. Projekte dalyvaujančios mokyklos, pasiskirstę į 7 grupes, jau dvejus metus ieško bendrų sprendimų spręsti įvairias mokykloms bei visai švietimo bendruomenei kylančias problemas. Vykdant BMT projektą, buvo organizuojami seminarai vadovams, mokyklų komandoms, projekto dalyviai lankėsi vieni pas kitus, dalijosi patirtimi, o gruodžio 4 d. visi projekto dalyviai susitiko Vilniuje, kur vyko  „Idėjų mugė“. Mugėje visos BMT mokyklos ne tik pristatė kolegoms įgyvendintus projektus, nuveiktus darbus, bet ir galėjo „parduoti“ savo idėjas. Didžiausio dėmesio susilaukė Balbieriškio pagrindinės mokyklos „pardavinėjama“ idėja: mokykla, jau nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. 5 klasėje ugdymo turinį įgyvendinanti pagal atnaujintas bendrąsias programas, dalijosi patirtimi – pateikė įvairių dalykų trumpalaikių planų 5 klasei pavyzdžių. „Pardavinėdama“ šią idėją mokykla surinko daugiausiai „BMT-ukų“ (mugės piniginis vienetas, aut. past.) ir tapo nugalėtoja. Mokyklos komanda buvo apdovanota ŠMM prizais.