Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks š. m. gruodžio 11 d. (ketvirtadienį) 10 val., d a r b o t v a r k ė1. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų patalpų nuomos ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo.                                                                                                                            Pranešėjas Rimvydas Zailskas2. Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                            Pranešėja Nijolė Paužienė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo.                                                                                                                            Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos Veiveriuose, Kauno g. 29 renovacija“.                                                                                                                            Pranešėjas Andrius Cechanavičius5. Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas.                                                                                                                            Pranešėja Zita Mažeikienė6. Dėl turto perdavimo rajono savivaldybės mokykloms patikėjimo teise.                                                                                                                            Pranešėja Zita Mažeikienė7. Dėl buto, nuosavybės teise priklausančio Prienų rajono savivaldybei, įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.                                                                                                                            Pranešėja Zita Mažeikienė8. Dėl parduodamų lengvatinėmis sąlygomis butų, esančių Birštono g. 28-3 ir Vilniaus g. 8-5 Prienuose, pardavimo kainos patvirtinimo.                                                                                                                            Pranešėja Zita Mažeikienė9. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                            Pranešėja Dalia Joneliūnienė10. Dėl pritarimo, kad būtų pasirašyta sutartis su UAB „Genstata“.                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas11. Dėl vandenviečių, kuriose bus statomi vandens gerinimo įrenginiai, sąrašo patvirtinimo.                                                                                                                            Pranešėjas Valentas RažanskasSavivaldybės meras                                                                   Alvydas Vaicekauskas Sprendimų projektai ir kita medžiaga čia.