Š. m. balandžio mėnesio pradžioje TV3 televizijos laidose „Žinios“, „Karas keliuose“ ir jų anonsuose pasirodė pranešimai apie balandžio 4 d. kelyje Kaunas–Prienai–Alytus įvykusį eismo įvykį. Paskleista informacija ne tik neatitiko tikrovės, bet klaidino visuomenę, žemino mano garbę ir orumą. Būdamas savivaldybės vadovu ir jausdamas atsakomybę rinkėjams kreipiausi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, prašydamas ištirti masinėse informavimo priemonėse paskelbtą dezinformaciją.Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, išnagrinėjusi šį atvejį, priėmė sprendimą, kurio išvadas ir norėčiau paviešinti. Jose skelbiama, kad  viešosios informacijos rengėjas, t. y. TV3 televizija, neįsitikino skelbiamų žinių teisingumu, patikimumu, neįrodė paskleistų duomenų atitikties tikrovei ir nepagrįstai sudarė akivaizdų pagrindą žiūrovui manyti, jog pareiškėjas, t. y. Savivaldybės meras, atliko neteisėtus veiksmus.Remdamasis Visuomenės informavimo įstatymu, žurnalistų etikos inspektorius nusprendė įspėti UAB „Tele 3“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 8 dalies 4 punkto, 41 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimų. Pažeidimai  padaryti paskelbiant informaciją televizijos laidoje „Žinios“ (š. m. balandžio 5 d.) ir jos anonse bei laidos „Karas keliuose“ anonsuose (š. m. balandžio 10–14 d.). Žurnalistų etikos inspektoriaus nutarimu viešosios informacijos rengėjas – UAB „Tele 3“ įpareigojamas sudaryti galimybę paneigti minėtose televizijos laidose paskelbtą tikrovės neatitinkančią bei mano garbę ir orumą žeminančią informaciją. Prienų rajono savivaldybės merasAlvydas Vaicekauskas