Gruodžio 11 d. numatytas  Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo. Į posėdį neatvyko 13 Tarybos narių.Nepatvirtinus parengtų sprendimų projektų, gali vėluoti vienkartinių socialinių pašalpų išmokėjimas, biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai. Gali būti, kad nebus panaudotos valstybės deleguotos lėšos, kurias buvo numatyta perskirstyti Prienų rajono mokykloms valgyklų įrangai įsigyti. Be to, gali kilti problemų, įgyvendinant Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos rekonstrukcijos projektą. Alvydas VaicekauskasPrienų rajono savivaldybės meras