1. Dėl Prienų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                          Pranešėja Violeta Gaidienė 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų patalpų nuomos ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo.                                                                                                                            Pranešėjas Rimvydas Zailskas3. Dėl Prienų Nemuno pradinės mokyklos ir Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                            Pranešėjas Rimvydas Zailskas4. Dėl drausminės nuobaudos skyrimo.                                                                                                                             Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo.                                                                                                                             Pranešėjas Arūnas Vaidogas6. Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                             Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo.                                                                                                                             Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos Veiveriuose, Kauno g. 29 renovacija“.                                                                                                                              Pranešėjas Andrius Cechanavičius9. Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti turtą.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė10. Dėl turto perdavimo rajono savivaldybės mokykloms patikėjimo teise.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė11. Dėll turto, nuosavybės teise priklausančio Prienų rajono savivaldybei, įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl parduodamų lengvatinėmis sąlygomis butų, esančių Birštono g. 28-3 ir Vilniaus g. 8-5 Prienuose, pardavimo kainos patvirtinimo.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl sutikimo perimti turtą.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl panaudos pagrindais perduodamų patalpų.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė17. Dėl vandenviečių, kuriose bus statomi vandens gerinimo įrenginiai, sąrašo patvirtinimo.                                                                                                                                 Pranešėjas Valentas RažanskasSavivaldybės meras                                                                                                  Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.