Savivaldybė gauna gyventojų skundų dėl butų daugiabučiuose namuose šildymo. Informuojame, kad daugiabučio namo gyventojai gali išsirinkti daugiabučio namo atstovą, kuris kartu su UAB „Prienų energija“ specialistais dalyvautų prižiūrint ir reguliuojant šilumos punktus. Daugiabučio namo atstovas išrenkamas gyventojų susirinkime balsų dauguma (50 proc. visų namo gyventojų + 1 gyventojas). Susirinkimo protokolas su parašais pristatomas į UAB „Prienų energija“. Daugiabučio namo atstovo dalyvavimas prižiūrint šilumos apskaitos įrenginius padės efektyviau bendrauti su šilumą tiekiančia ir eksploatuojančia organizacija UAB „Prienų energija“. Gedimų, šilumos ir karšto vandens sutrikimų bei reguliavimo registracija darbo dienomis nuo 8 iki17 val. tel.: ( 8 319) 60 078, 8 610 10 709. UAB „Prienų energija“ veiklą prižiūri AB „Prienų šilumos tinklai“. Visais klausimais dėl šilumos tiekimo daugiabučių namų gyventojams galima kreiptis į direktorę Albiną Minciuvienė, Statybininkų g. 6, Prienai, tel. (8 319) 53 300.Prienų rajono savivaldybės merasAlvydas Vaicekauskas