Alvydas Vaicekauskas

   Prienų rajono savivaldybės meras

 Laisvės a. 12, Prienai. Tel. (8 319) 61 100. Faks. (8 319) 61 199.  El. p. [email protected]

Pirmadienis, vasario 2 d.

8.30 val.
 Pasitarimas su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais.

11 val.

Susitikimas su Lenkijos Kenšyno valsčiaus viršaičiu  Slavomiru Jarosiku ir valsčiaus sekretoriumi Mareku Olševskiu  dėl partnerystės rengiant bendrus projektus.

12.30 val.
 Išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą į susitikimą su Seimo nare Milda Petrauskiene.

17 val.
 Pasitarimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Juozu Palioniu ir LSDP Prienų skyriaus tarybos nariais.

Antradienis, vasario 3 d.

7.45 val.
 Išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą į susitikimą su Seimo Aplinkos komiteto pirmininku, TS-LKD frakcijos nariu Jonu Šimėnu, dėl atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo.

13 val.

 Pasitarimas su Savivaldybės administracijos direktoriumi ir seniūnijų seniūnais dėl 2009 metų savivaldybės biudžeto.

  14 val.
Susitikimas su Jungtinės profesinės bibliotekininkų sąjungos atstovais.

  15 val.
Pokalbis su Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriumi Stasiu Valančiumi.

  15.30 –
Gyventojų priėmimas.

Trečiadienis, vasario 4 d.

9 val.
 Pasitarimas su Savivaldybės administracijos direktoriumi ir Savivaldybės kontroliere Violeta Gaidiene.

13 val.
 Savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ komisijos posėdis.

14 val.
Dalyvaus Prienų darbo biržos 2008 metų veiklos ataskaitos pristatyme.

16 val.
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 posėdyje priimtų sprendimų pasirašymas.

Ketvirtadienis, vasario 5 d.

9 val.
 Pasitarimas su savivaldybės įmonių vadovais.

11 val.

 Pasitarimas su viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovais dėl 2008 metų veiklos atskaitų ir 2009 metų veiklos planų.

14 val.
Darbas su dokumentais.

Penktadienis, vasario 6 d.

   10 val.
 Išvyka į vieną seniūniją.

                                                           Šeštadienis, vasario 7 d.

   11 val. ir 16 val.
 Prienų „Žiburio“ gimnazijos 90-mečio šventė.

12.30 val.
 Jiezno bendruomenės renginys „Lietuvos savanorių pergalės mūšiui su bolševikais ties Jieznu – 90   metų“.