Labdaros paramos fondas “Tekantis vanduo”, remiamas Nyderlandų fondo R.C. Maagdenhuis skelbia Mažųjų projektų konkursą 2009 metamsKonkurso tikslas: Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų aktyvumą, išsiaiškinant  svarbiausias spęstinas socialines problemas artimiausioje aplinkoje, ieškant racionaliausių ir tinkamiausių būdų tų problemų sprendimui.Numatoma remti tokias iniciatyvas: Piliečių savanorystės plėtrą; Piliečių ar jų grupių savitarpio pagalbos apraiškas; Socialinėje atskirtyje esančių piliečių (neįgaliųjų, vienišų, turinčių priklausomybių) įtraukimą į veiklą; Socialinių grupių (vaikų, jaunimo, pagyvenusių, moterų ir pan.) užimtumo pagal pomėgius organizavimą, bendravimui bei neformaliam ugdymui ar savišvietai sąlygų sudarymą.P A R A I Š K O S apimtis 2-3 lapai, kur būtina: – Nurodyti tikslų prašančios org. pavadinimą, pilną adresą, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą.- Trumpai ir konkrečiai apibūdinti vykdomos veiklos pagrindines kryptis.- Pateikti prašomos paramos argumentaciją, t.y. nurodyti kokią socialinę problemą ir kodėl reikia spręsti, kaip tai konkrečiai bus vykdoma, kiek žmonių ir kaip dalyvausįgyvendinant projektą ir pan.- Pateikti reikalingų lėšų sąmatą, kur konkrečiai nurodyti svarbos tvarka kam ir kiek reikia lėšų bei visus galimus ir numatomus finansavimo šaltinius, rėmėjus.- Nurodyti numatomą socialinį efektą, įgyvendinus projektą, t.y. kas, kaip ir kam ar kokiai socialinei grupei pasikeis.Paraiškas iki 2009 m. gruodžio 1 d. pateikti Žydrei Grabauskienei el. paštu  [email protected], o Registravimo pažymėjimus – faksu 370-37-489 109.Pasiteirauti galima telefonu 370-37-489 109 ne darbo metu.Maksimali tikėtina paramos suma 7000 Lt. Bus vertinamas • paramos prašančios org. gebėjimas atpažinti svarbiausias socialines problemas artimiausioje aplinkoje,• rasti tinkamiausius tų problemų sprendimo būdus bei numatyti įgyvendinamo projekto naudą (rezultatą).Paramos prašanti org. apie svarstymo rezultatus bus informuota raštu per tris mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos. Parama neskiriama: darbo užmokesčiui, patalpų nuomai, komunalinėms bei ryšių išlaidoms padengti, kompiuterinei įrangai įsigyti.Lietuvos Santarvės fondas skelbia 7 – ąjį , respublikinį konkursą „ILGAKASĖ – 2009“ ir kolekcijų konkursą „LINO KELIAS“Mergaites, merginas ir moteris, bei jaunimo studijas, mokyklų būrelius, jaunuosius dizainerius, kviečiame dalyvauti konkurse, kuris vyks kovo 7 d., 12 val. Ukmergės kultūros centre. Smulkesnę informaciją ir nuostatus rasite adresu: www.vilkmerge.eu (Mados studija, renginiai)tel/fax 8 340 62749, mob.tel. 8 682 62405; 8 638 98213;e-mail: [email protected] Lietuvos liaudies buities muziejus kviečia į siautulingiausą metų šventęRumšiškėse didelius ir mažus prašo ruoštis, darytis kaukes (tradicines!) ir vasario 22 dieną, paskutinį sekmadienį prieš ilgą ilgą Gavėnią, 12 valandą atvykti į muziejų sočiai ir linksmai užsigavėti. Visi bendruomenės centrai (kaimo ir miesto) kviečiami į muziejų šventės dieną pristatyti savo bendruomenę bei atstovaujamą regioną. Norintieji linksmintis ir linksminti kitus, prašomi iki sausio 26 dienos skambinti į Lietuvos liaudies buities muziejų tel. 8 346 47392. arba parašyti el. paštu [email protected] Organizatoriai