Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks š. m. vasario 19 d. (ketvirtadienį) 10 val., darbotvarkė1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.                                                                                                                     Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl kvalifikacinės klasės Prienų rajono savivaldybės kontrolierei Violetai Gaidienei suteikimo.                                                                                                                     Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl pritarimo, kad būtų pasirašyta partnerystės sutartis.                                                                                                                     Pranešėjas Arūnas Vaidogas4. Dėl Prienų rajono savivaldybės Aplinkos rėmimo specialiosios programos 2008 metų ataskaitos apie specialiosios programos priemonių vykdymą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2009 metų programos patvirtinimo.                                                                                                                     Pranešėja Ilona Ramanauskienė5. Dėl 2009 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo.                                                                                                                     Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-147 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.                                                                                                                      Pranešėja Ilona Ramanauskienė 7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-275 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos“ pakeitimo.                                                                                                                      Pranešėja Ilona Ramanauskienė8. Dėl Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisijos sudarymo.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas9. Dėl Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisijos darbo reglamento patvirtinimo.                                                                                                                       Pranešėjas Rimvydas Zailskas 10. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2009 m. plano patvirtinimo.                                                                                                                       Pranešėja Eugenija Sadauskienė11. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo.                                                                                                                       Pranešėja Eugenija Sadauskienė12. Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, plečiant Prienų rajono socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose“.                                                                                                                        Pranešėjas Andrius Cechanavičius13. Dėl pritarimo projektui „Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų gebėjimų ugdymas ir partnerystės su Hordaland apskritimi stiprinimas“.                                                                                                                        Pranešėjas Andrius Cechanavičius14. Dėl VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo.                                                                                                                        Pranešėjas Virginijus Slauta15. Dėl įkainio už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas VšĮ Prienų ligoninės priėmimo skyriuje, patvirtinimo.                                                                                                                        Pranešėjas Virginijus Slauta16. Dėl privatizuojamų objektų pradinės pardavimo kainos nustatymo.                                                                                                                        Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl viešosios įstaigos „Prienų drožėjai“ buveinės adreso pakeitimo.                                                                                                                        Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl sutikimo perimti vandens bokštą.                                                                                                                        Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.                                                                                                                        Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-76 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-76 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl įgaliojimų, susijusių su gyvenamųjų patalpų savininko funkcijų vykdymu, seniūnijų darbuotojams“ pakeitimo“ pakeitimo.                                                                                                                         Pranešėja Zita Mažeikienė21. Dėl pritarimo, kad būtų pasirašytos sutartys.                                                                                                                         Pranešėjas Antanas Bartusevičius22. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė23. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Dėl mokyklos gatvės Veiverių miestelyje geografinių charakteristikų pakeitimo.                                                                                                                         Pranešėja Dalia Joneliūnienė  Informacija apie Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro veiklos ir valdymo vidaus audito metu nustatytus vidaus kontrolės sistemos, integruotos į veiklos, susijusios su pajamomis, gaunamomis už naodojimąsi sporto sale ir kitu turtu, organizavimą, trūkumus.                                                                                                                         Pranešėja Dainora BudnikienėSavivaldybės meras                                                           Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.