Priėmimas į Prienų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2009-2010 mokslo metais bus vykdomas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-62 patvirtintu Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu.       Prašymai į Prienų miesto mokyklose (išskyrus Prienų specialiąją mokyklą) ir lopšeliuose-darželiuose į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmas klases priimami centralizuotai nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui pateikus vaiko gimimo liudijimą, vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027/a).      Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems 2009 metais sueina 6 metai. Penkiamečiai gali būti priimti tik tuo atveju, jei vaiko branda Pedagoginės psichologinės tarnybos Vaiko brandumo įvertinimo išvadoje – rekomendacijoje yra įvertinta teigiamai.      Į pirmą klasę priimami vaikai, kai 2009 metais sueina 7 metai. Šešiamečiai gali būti priimti tik tuo atveju, jei vaiko branda Pedagoginės psichologinės tarnybos Vaiko brandumo įvertinimo išvadoje – rekomendacijoje yra įvertinta teigiamai.      Prienų mieste priešmokyklinio ugdymo grupės formuojamos „Gintarėlio“, „Pasakos“, „Saulutės“ lopšeliuose- darželiuose, Nemuno pradinėje mokykloje, „Revuonos“ vidurinėje mokykloje. Pirmos klasės Prienų mieste bus komplektuojamos Nemuno pradinėje, „Ąžuolo“ pagrindinėje ir „Revuonos“ vidurinėje mokyklose.       Prienų mieste pirma klasė sukomplektuojama tada, kai pageidaujančių mokytis vaikų skaičius yra ne mažesnis nei 22 vaikai. Nesusidarius klasės komplektui, mokiniai nukreipiami į mokyklą, kurioje yra didesnis pateikusių prašymus mokytis skaičius.