Šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, šeimoms auginančioms 3 ir daugiau vaikų, ir globojamiems vaikams išmokų mokėjimas ir dydis nesikeičia, pajamos netestuojamos. Jos bus mokamos iki yra paskirtos. Dėl išmokos tęsimo reikia pildyti SP-3 (A) prašymo formą. Šeimoms, kurių vaikams skirtas nemokamas maitinimas ar gaunančioms socialinę pašalpą, išmoka vaikui nuo š. m. kovo 1 d. bus skiriama ir mokama 12 mėnesių be atskiro asmens kreipimosi.      Nuo šių metų kovo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. šeimoms, auginančioms vieną ar du vaikus, už kiekvieną vaiką nuo 3 iki 18 metų ir vyresnį, kuris mokosi, bet ne ilgiau, kaip iki jam sukanka 21 metai, skiriama 52 Lt dydžio išmoka per mėnesį, jeigu šeimos vidutinės pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui yra mažesnės kaip 1050 litų „į rankas“. Pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusius 2008 kalendorinius metus, pažymų pateikti nereikia. Pridedama informacija pareiškėjui apie pajamas, kurios įskaitomos skiriant išmoką, kad pats asmuo galėtų apsiskaičiuoti gaunamų pajamų dydį. Jeigu finansinė situacija pasikeitė, palyginti su 2008 kalendoriniais metais, reikia pristatyti pažymas apie šeimos pajamas už 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi mėnesio išmokai gauti (nuo 2009 m balandžio mėnesio).Šeimos, auginančios vieną ar du vaikus, už kiekvieną vaiką nuo 3 iki 18 metų išmokai gauti pildo SP-3 (A1) prašymo formą.       Dėl išmokos skyrimo prašome kreiptis pagal gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyrių arba socialinius darbuotojus seniūnijoje. Galima kreiptis ne tik kovo mėnesį, bet ir vėliau, nes išmoka bus grąžinama už 12 mėnesių.                                                                                       Socialinės paramos skyriaus informacija                                                                                       Telefonas pasiteirauti (8 319) 61 132