Prienų rajono savivaldybė kviečia įmones, įstaigas, organizacijas, asociacijas ar piliečių grupes (ne mažiau kaip 25 asmenų) teikti kandidatus, vertus gauti Prienų Garbės piliečio vardą.
Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Prienų kraštui ir Lietuvos Respublikai.
Siūlymus ir kandidatų nuopelnų aprašymus su prierašu „Garbės piliečio rinkimams“ prašome siųsti adresu Laisvės a. 12, Prienai arba el. p. ingrida.racickiene@prienai.lt.   Prienų rajono savivaldybės merasAlvydas Vaicekauskas