Balandžio 3 d. 15 val. Prienų krašto muziejuje – renginys ,,Gyvoji verba“,
skirtas kunigo Juozo Zdebskio 80-osioms gimimo metinėms. Klausysimės kunigo vestų rekolekcijų įrašų fragmentų, dalyvausime kunigo Vidmanto Strioko liudijimuose apie kunigo Juozo Zdebskio tarnystės žmogui ir Dievui šviesą, ekumeniniais skaitiniais, muzika, rankų darbais gyvai liudysime Gavėnios kelionę Prisikėlimo link. Organizatoriai – Prienų krašto muziejus, Prienų Kristaus apsireiškimo parapija