Lygis: A .Kategorija: 12.Specialieji reikalavimai:turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą,  raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, administracinę bei darbo teisę;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje);6. vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją.PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu (8 319) 61 107, el. p. [email protected]www.prienai.lt