Mero ir administracijos direktoriaus sveikinimas šv. Velykų proga