Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks š. m. balandžio 30 d. (ketvirtadienį) 10 val., darbotvarkė1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2008 metų veiklos ataskaitos.                                                                                                              Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas2. Dėl Prienų rajono savivaldybės kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2009–2010 m. patvirtinimo.                                                                                                              Pranešėja Rima Zablackienė3. Dėl sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo.                                                                                                              Pranešėjas Virginijus Slauta4. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                              Pranešėja Eugenija Sadauskienė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir asignavimų paskirstymo kriterijų patvirtinimo.                                                                                                               Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2009 metų veiklos programų patvirtinimo.                                                                                                               Pranešėjas Arūnas Vaidogas7. Dėl Jiezno priešgaisrinės komandos perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.                                                                                                               Pranešėjas Gediminas Vabolis8. Dėl pritarimo projektui „Prienų savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“.                                                                                                               Pranešėjas Vytautas Griauslys9. Dėl pritarimo dalyvauti Kauno miesto savivaldybės administarcijos vykdomame projekte „Kauno apskrities savivaldybių institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas“.                                                                                                               Pranešėjas Vytautas Griauslys10. Dėl projekto  „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, plečiant Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose“ metu sukurtos infrastruktūros veiklos vykdymo finansavimo.                                                                                                               Pranešėjas Vytautas Griauslys11. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimus su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.                                                                                                               Pranešėjas Donatas Šimukonis12. Dėl leidimo išnuomoti autobusų stotį.                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąjį namą lengvatinėmis sąlygomis.                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl gyvenamųjų pastatų, pripažintų netinkamais gyventi, aktų tvirtinimo.                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl privatizuojamo objekto uždarosios akcinės bendrovės „Prienų autobusų parkas“ akcijų paketo pradinės pardavimo kainos sumažinimo.                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl buto įrašymo į savivaldybės administarcijos buhalterinę apskaitą.                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijai.                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą.                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-281 „Dėl Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriaus“ papildymo.                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį.                                                                                                               Pranešėjas Valentas Ražanskas21. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo.                                                                                                               Pranešėjas Valentas Ražanskas22. Dėl 2009 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo.                                                                                                               Pranešėjas Valentas Ražanskas23. Dėl Prienų miesto automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių remonto ir įrengimo eiliškumo sąrašo patvirtinimo.                                                                                                               Pranešėjas Valentas Ražanskas24. Dėl žemės sklypo, esančio Revuonos g. 16 Prienuose, detaliojo plano rengimo.                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė25. Dėl žemės sklypo Miško g. 1 Prienuose detaliojo plano patvirtinimo.                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-90 „Dėl stambiųjų ir kitų atliekų aikštelių detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                               Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės mero pavaduotojas                                                Kęstutis Palionis                                    Sprendimų projektai ir kita medžiaga čia.