Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks š. m. gegužės 28 d. (ketvirtadienį) 10 val., DARBOTVARKĖ1. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas2. Išvada dėl Prienų rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos.                                                                                                                      Pranešėja Violeta Gaidienė3. Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos.                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl 2009 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė5. Dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo terminų pratęsimo.                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro lėšų, skirtų dienos socialinei globai asmenims su sunkia negalia, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                      Pranešėja Eugenija Sadauskienė8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-163 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                      Pranešėja Eugenija Sadauskienė9. Dėl pastatų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise.                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė10. Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos.                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė11. Dėl sutikimo įsirengti komercinės paskirties patalpas.                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-326 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-73 „Dėl sutikimo perimti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valdomą turtą“ pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos asmenims, turintiems statybos leidimą.                                                                                                                      Pranešėja Ilina Ramanauskienė15. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos švietimo įstaigoms.                                                                                                                       Pranešėja Ilona Ramanauskienė16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-88 „Dėl asmenų, valdančių, tačiau nenaudojančių gyvenamosios paskirties pastatų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos mokesčio, sąrašo patvirtinimo“ papildymo.                                                                                                                       Pranešėja Ilona Ramanauskienė17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-86 „Dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ papildymo ir pakeitimo.                                                                                                                       Pranešėja Ilona Ramanauskienė18. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė19. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė20. Dėl žemės sklypų suformavimo nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų mieste detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė21. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė22. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė23. Dėl Balbieriškio miestelio S. Nėries gatvės rytų – vakarų krypties atšakos pavadinimo pakeitimo į Kranto gatvę ir jos geografinių charakteristikų perregistravimo.                                                                                                                       Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Informacija apie Prienų rajono socialinio fondo būsto nuomos būklės įvertinimą.                                                                                                                        Pranešėjas Juozas KrikštolaitisSavivaldybės meras                                                             Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.