Europos susigiminiavusių miestų asociacija, dar vadinama DOUZELAGE, nuo šių metų vienija jau 23 bendradarbiaujančius Europos šalių miestus. Prienai vienu iš jų tapo prieš metus.Kaip ir kasmet, vienas Asociacijos miestų  organizuoja bendrą visų dalyvių susitikimą. Praėjusiais metais jis vyko Lenkijoje, o šiemet – Ispanijoje (Altea’os mieste). Prienams šiame susitikime atstovavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė, Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Griauslys ir Tarybos sekretorė Ingrida Račickienė.34-ojo DOUZELAGE simpoziumo pagrindiniame susirinkime buvo aptariami svarbiausi Asociacijos klausimai, pristatomos  bendros veiklos, idėjos, planuojami renginiai, diskutuojama švietimo ir IT darbo grupėse.Galime pasidžiaugti, kad įstoję į Europos susigiminiavusių miestų asociaciją turėjome galimybę dalyvauti mokomajame projekte „Jaunieji Europos piliečiai: Douzelage miestų ateitis“, Skriaudžių kalendorių muziejus buvo papildytas Douzelage miestų narių kalendoriais, „Žiburio“ gimnazijos mokiniai netrukus išvyks įgyvendinti bendro projekto su lenkais, o su Anglijos Sherborne’o miestu susitarta dėl bendro projekto, skirto muzikuojantiems Prienų vaikams.Be to, Europos Komisija skyrė paramą savivaldybės projektui, kuris buvo teiktas programai „Europa piliečiams“. Džiugu, kad Lietuvos vardo tūkstantmečio renginius Prienuose pasitiksime su svečiais iš kitų valstybių. Švietimas.Švietimo darbo grupėje dvi dienas buvo nagrinėjamos skirtingų tautų ir kultūrų mokinių ugdymo problemos, ypač akcentuojant pagalbos naujai atvykusiems mokiniams teikimą. Konferencijos dalyvių pasisakymai atskleidė tai, kad tokių mokinių ugdymo problemų dydis labai nevienodas įvairiose šalyse. Ar gali būti kitaip, jei, pavyzdžiui, Liuksemburge gyvena beveik 40 procentų kitataučių, o Lietuvoje – tik 1 procentas imigrantų. Bene išsamiausiai su savo situacija supažindino renginio šeimininkai – Altea’os švietimiečiai. Jie pristatė kompleksinės pagalbos modelį, kurio esmė – kuo įvairesnės pagalbos priemonės visiems švietimo dalyviams: mokiniams, jų tėvams, mokytojams. Veiklą iliustravo apsilankymas Altea’os „Les Rotes“ pradinėje mokykloje, kur su svečiais bendravo 12 tautybių mokiniai, tarp kitko, laisvai kalbantys mažiausiai keturiomis kalbomis. Mokiniai dalijosi patirtimi,  kurią įgijo susipažindami su skirtingomis kultūromis. Buvo diskutuojama apie tėvų švietimą, kompensacinius užsiėmimus bei psichologinę pagalbą mokiniams, paramą mokytojams, taikomos pagalbos finansavimą. Aptartos ne tik bendros tendencijos, bet ir labai konkrečios detalės, gerosios darbo praktikos pavyzdžiai – ir vadovėlių specifika, ir galimybės organizuoti bendrą kultūrinę veiklą,  netgi šalių patirtis siūlant kitų tautybių mokiniams ar vegetarams specialų meniu kaip priemonę, padedančią adaptuotis kitoje šalyje. Lietuviams pateikus medžiagą apie imigracijos bei emigracijos santykį savo šalyje taip pat kilo nemažai diskusijų. Apibendrinant galima pasakyti, kad visų konferencijoje dalyvavusių šalių (aišku, ir mūsų) patirtis teikiant paramą mokiniams ir jų šeimoms, mokytojams yra panaši.  Nesvarbu, kiek didelė bei intensyvi imigracija ir skirtingų kultūrų sankirta konkrečioje šalyje, apie šias problemas turėtų galvoti visi, kad jos neužkluptų nepasirengusių ir nenukentėtų vaikai. Tiesiog reikia atsiminti, jog tarpkultūrinio švietimo pagrindiniai tikslai yra suprasti, gerbti, bendrauti, ir jau šiandien pradėti juos įgyvendinti. Šioje srityje DOUZELAGE nariai gali vieni kitiems padėti, todėl konferencijos metu buvo susitarta atnaujinti bendrą tinklalapį, sukurti žmogiškųjų išteklių duomenų bazę ir paskelbti DOUZELAGE dieną. Tai bus pirmieji žingsniai vienijant jėgas ir skleidžiant informaciją apie pozityvius pokyčius.