Prienų rajono savivaldybė ieško politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, tarybos sekretoriaus (lygis A, kategorija 11).Prienų rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigybė reikalinga padėti organizuoti Savivaldybės tarybos darbą, koordinuoti Savivaldybės ryšius su visuomene, žiniasklaida, Lietuvos savivaldybėmis, užsienio partneriais.Reikalavimai pretendentams:turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;mokėti anglų kalbą (B2 lygis pagal Europass).Pretendentai turi pateikti gyvenimo aprašymą, asmens tapatybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.Dokumentai priimami iki š. m. birželio 12 d. įskaitytinai adresu: Laisvės a. 12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu (8 319) 61 107, el. p. vytaute@prienai.lt.