1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų.                                                                                                                  Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų  rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko  tarnybinės komandiruotės.                                                                                                                  Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                   Pranešėja Dalia Bredelienė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus bazinės mėnesinės algos koeficiento nustatymo.                                                                                                                   Pranešėja Dalia Bredelienė5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti.                                                                                                                   Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.                                                                                                                   Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą.                                                                                                                   Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo.                                                                                                                   Pranešėja Sandra Mekionienė9. Dėl Jiezno priešgaisrinės komandos.                                                                                                                   Pranešėjas Gediminas Vabolis10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                   Pranešėjas Audrius Narvydas11. Dėl E. Kriaučiūnienės atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėjimo.                                                                                                                   Pranešėjas Audrius Narvydas12. Dėl pastatų įrašymo į  Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą ir perdavimo pagal panaudos sutartį.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.                                                                                                                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė 15. Dėl įsipareigojimo pratęsti suteiktos gyvenamosios patalpos nuomą.                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl privatizuojamų objektų pradinių pardavimo kainų nustatymo bei patvirtinimo.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl mokyklinio autobuso.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl mokyklinių autobusų perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl sutikimo priimti perduodamą paminklinį stogastulpį.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl turto perdavimo Prienų krašto muziejui.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė21. Dėl kompiuterių įrangos perdavimo Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijai.                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl Prienų rajono šilumos tiekimo įmonių, tiekiančių per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. 138 „Dėl Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos ir patalpų ar pastato šildymo būdo pakeitimo tvarkos patvirtinimo“ 1 ir 2 punkto pripažinimo netekusiais galios.                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas24. Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos papildymo.                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas25. Dėl 2009 metų kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų lėšų paskirstymo.                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas26. Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį.                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas27. Dėl žemės sklypo šalia Siaurosios gatvės 6 Prienuose detaliojo plano patvirtinimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė28. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė29. Dėl žemės sklypo prie Sodo gatvės Jiezno mieste detaliojo plano rengimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė30. Dėl žemės sklypo, esančio Mauručių k. Veiverių sen. Prienų r. sav., detaliojo plano rengimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė31. Dėl žemės sklypo, esančio Alšininkų k. Stakliškių sen. Prienų r. sav., detaliojo plano rengimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė32. Dėl žemės sklypų, esančių Lielionių  k. Stakliškių sen. Prienų r. sav., detaliojo (-iųjų) plano (-ų) rengimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė33. Dėl Prienų rajono tarybos  2003 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 525 „Dėl objektų, numatytų Prienų ir Jiezno miestų bendruosiuose planuose, pripažinimo svarbiais vietos bendruomenėms ir jų detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė34. Informacija apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų atleidimą ir priėmimą.                                                                                                                     Pranešėjas Arūnas VaidogasSprendimų projektai Savivaldybės meras                                                                  Alvydas Vaicekauskas