Liepos 23–24 dienomis Prienuose viešėjo savivaldybės partneriai iš Ketrzyno valsčiaus (Lenkija). Rajoną aplankė Ketrzyno valsčiaus viršaitis Slawomiras Jarosikas, valsčiaus sekretorius Marekas Leszekas Olszewskis ir už investicijas atsakingas Miroslawas Orynczakas. Savivaldybės partneriai buvo pakviesti į Prienus susitikti su rajono savivaldybės vadovybe ir specialistais bei aptarti Prienų ir Ketrzyno dalyvavimo 2007–2013 metų Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje galimybes.Susitikimo metu meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, kad esant ekonominiam sunkmečiui svarbu susivienyti ir siekti bendros paramos. Pasitarimo metu buvo nagrinėjami sveikatos apsaugos, aplinkosaugos bei valdymo kokybės gerinimo klausimai. Vieningai nuspręsta dalyvauti trijuose projektuose, kurie bus finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Planuojama vykdyti gimdos kaklelio vėžio prevencijos, vandentvarkos bei vieno langelio principo įdiegimo projektus. Tai buvo pirmas oficialus Ketrzyno valsčiaus delegacijos vizitas Prienuose, todėl svečiai buvo supažindinti su savivaldybe, pristatyta administracijos skyrių veikla. Delegacija aplankė Prienų krašto muziejų, vieną moderniausių langų gamintojų UAB „Doleta“, Lietuviško midaus gamyklą Stakliškėse, Prienų „Žiburio“ gimnaziją.  Ieva Gailiūtė