Liepos 30 dieną vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išreikštas nepasitikėjimas administracijos direktoriumi A. Vaidogu. Slaptu balsavimu 20 Tarybos narių (iš 24) pritarė, kad administracijos direktorius A. Vaidogas būtų atleistas iš pareigų.Kol bus išrinktas naujas administracijos direktorius, laikinai eiti pareigas yra pavesta administracijos direktoriaus pavaduotojuiR. Markūnui.Tarybos sekretorėIeva Gailiūtė