Rugpjūčio 13-16 d. Prienų rajono savivaldybės delegacija lankėsi Talsi mieste, Latvijoje.Talsi – tai vienas iš Savivaldybės susigiminiavusių miestų, su kuriuo geri partnerystės ryšiai plėtojami nuo 1999 m.Šiais metais Talsi rajone įvyko daug pasikeitimų. Vienas iš ryškiausių – įvykdyta administracinė reforma, sustambintos savivaldybės bei išrinkta nauja valdžia. Šis vizitas buvo puiki proga susipažinti su įvykdytomis naujovėmis, pasidalinti patirtimi ir aptarti ekonominiu sunkmečiu kylančias problemas bei naujas bendradarbiavimo galimybes.Dalyvauti susitikime buvo pakvieti Talsi miesto užsienio partneriai, kurie atvyko iš Alanyos (Turkija), Sčiolkovos (Rusija), Saaremos (Estija), Soderkorpingo (Švedija)  savivaldybių.Prienams vizite atstovavo rajono Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Tarybos narys Algis Aliukevičius ir Tarybos sekretorė Ieva Gailiūtė.Kaip tik tuo metu Talsi mieste buvo rengiama kasmetinė miesto šventė: vyko įvairūs renginiai, reprezentuojantys miestą, jo menininkus, vietos tradicijas ir kultūrą.Užsienio svečiams surengta įdomi programa, leidusi pažinti istorines rajono vietas, kultūrinį paveldą, svetingus šio krašto žmones. Latviai labai džiaugėsi neseniai įvykusia tarptautine moksleivių stovykla MAN, kurioje dalyvavo ir moksleiviai iš Prienų. Didžiausi linkėjimai ir padėka perduoti Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojai Romai Ruočkienei, be kurios entuziazmo ir organizacinių gebėjimų sunkiai įsivaizduojama ši stovykla.Džiaugiamės, kad sėkmingi partnerystės ryšiai plėtojami jau dešimtmetį. Tikimės, kad šis vizitas leis sustiprinti ilgalaikius  ir gražius draugystės ryšius tarp mūsų savivaldybių.  Ieva Gailiūtė