Š.m. rugsėjo 6 d. Marijampolėje  rengiama paminklo „Tautai. Kalbai. Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti 1009-2009“ iškilminga atidengimo ceremonija. Šiuo statiniu bus įamžintas turtingas Sūduvos krašto vaidmuo Lietuvos istorijoje: valstybės formavimasi procesas, ilgas ir sudėtingas lietuvių bendrinės kalbos gimimo ir išsaugojimo kelias.Marijampolės savivaldybė kreipiasi į Prienų krašto žmones tikėdamasi paramos baigiant statyti paminklą ir kviečia dalyvauti iškilmingose jo atidengimo ir pašventinimo iškilmėse.Daugiau informacijos: http://marijampole.lt/vid.php3?menu_id=655&lang=lt