Lygis: A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 3 m. pedagoginio darbo stažą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo politiką, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą;mokėti dirbti kompiuterinėmis raštvedybos programomis, naudotis elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje);6. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu: (8 319) 61 107, el. p. [email protected]www.prienai.lt