Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3–99 patvirtinta Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programa, kurios tikslas – remti Lietuvos Respublikos universitetinėse aukštosiose mokyklose pagal pagrindines dieninių studijų programas studijuojančius asmenis.Pretendentai, siekiantys gauti paramą pagal šią programą, rugsėjo 1 – 30 d. į Prienų rajono savivaldybės 228 kabinetą turi pristatyti šiuos dokumentus:1. Prašymą (pildomas vietoje).2. Pažymą apie studijas aukštojoje mokykloje.3. Fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro pažangumą (pažymių vidurkį) arba bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato arba kitos baigtos mokyklos įvertinimų dokumento balus (pažymių vidurkis – ne mažiau 8 balai).4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.5. Pažymą (-as) apie šeimos pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi) arba Valstybinės teritorinės darbo biržos pažymą (jei tėvai bedarbiai).6. Pažymą apie šeimos sudėtį. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 319) 61 135 arba el. paštu [email protected].