2002 m. pirmą kartą Europoje surengta judrioji savaitė – 320 Europos miestų (tarp jų ir penki Lietuvos didmiesčiai) palaikė šią iniciatyvą. Akcijai pavykus ir pastebėjus visuomenės iniciatyvumą, ji rengiama kasmet rugsėjo 22-ąją. Šių metų Europos judriosios savaitės ir akcijos ,,Mieste be savo automobilio” tema – švarus oras – visiems! Kviečiame visus Prienų miesto gyventojus rugsėjo 22-ąją dalyvauti šioje akcijoje paliekant namuose savo automobilius ir tokiu būdu atkreipiant dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai, žmonių sveikatai bei asmeniškai prisidedant prie švarios aplinkos išsaugojimo. Rugsėjo 22-oji – diena be savo automobilio!