Rugsėjo 5 dieną Vazgaikiemio kaime Balbieriškio seniūnijoje vyko Kauno regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame buvo pristatomi ir tvirtinami Kauno regiono projektų, finansuotinų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, sąrašai. Iš viso į Kauno regiono projektų sąrašus įtraukti 36 projektai, kurių bendra vertė siekia 39 milijonus litų.Tarybos nariai svarstė keturiolika regionui aktualių klausimų, susijusių su socialinio būsto plėtra, daugiabučių namų atnaujinimu, sveikatos biurais, vandens telkinių būklės gerinimu ir kt. Posėdis vyko sklandžiai, sprendimai buvo priimti vieningai.Vienas iš Prienų rajono savivaldybei svarbesnių per posėdį nagrinėtų klausimų buvo susijęs su sveikatos biurais. Tarybos nariai patvirtino rezervinį projektų sąrašą priemonei „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“. Į šį sąrašą pateko ir Prienų rajono visuomenės sveikatos biuro projektas. Taryba prioritetą rezerviniame sąraše skyrė būtent šiam projektui. Remiantis LR Vyriausybės patvirtintu regioninių projektų atrankos tvarkos aprašu Prienų rajono visuomenės sveikatos biuro pateiktą projektą gali būti pasiūlyta finansuoti iš ES fondų. Pagal minėtą priemonę Kauno regionui 2007–2013 metų laikotarpiui iš Europos Sąjungos fondų skirta 1,6 mln. litų suma.Tarybos nariai taip pat neprieštaravo Prienų rajono savivaldybės administracijos prašymui pakeisti projekto „Jiezno mieste esančios Jiezno ežero dalies išvalymas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datą.  Terminas iš 2010 m. balandžio 30 d. atkeltas į 2010 m. kovo 31 d. Įgyvendinant šį projektą bus iškastas ir nusausintas užterštame Jiezno ežere esantis dumblas, sutvarkytos ežero pakrantės. Tokiu būdu bus užtikrinta ežero apylinkėse gyvenančių žmonių geriamojo vandens kokybė bei sveikata. Kauno regiono plėtros tarybą sudaro Kauno apskrities savivaldybių merai ir tarybų nariai, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėje. Prienų rajonui atstovavo Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas bei Tarybos narys Vidas Paplauskas.                                                                                                                                                                  Ieva Gailiūtė