2009 m. rugsėjo 8 – 11 d. viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra organizavo regioninį bendradarbiavimo vizitą Kauno apskrities savivaldybių merams ir Kauno apskrities viršininkei į Vengriją. Vizito tikslas – užmegzti ryšius su Budapešto savivaldybėmis, susipažinti su savivaldybių vykdomais projektais ir problematika, teigiamo įvaizdžio formavimu.Kauno apskrities delegaciją sudarė Birštono miesto merė Nijolė Dirginčienė, Jonavos rajono meras Bronislovas Liutkus, Kaišiadorių rajono meras Romualdas Urmilevičius, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kėdainių rajono merė Nijolė Naujokienė, Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, Raseinių rajono meras Petras Vežbavičius, Kauno apskrities viršininkė Ona Balžekienė, vadovavusi Kauno apskrities delegacijai, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros laikinai einanti direktoriaus pareigas Lina Misiukevičienė ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros projekto vadovė Eglė Rimšaitė. Regioninio bendradarbiavimo vizito darbotvarkė buvo sudaryta atsižvelgiant į Kauno apskrities delegacijos pageidavimus ir interesus, tarpininkaujant Lietuvos ambasadai Vengrijoje, Vengrijos investavimo ir prekybos plėtros agentūrai ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrai.Rugsėjo 9 d. Kauno apskrities delegacija susitiko su Budapešto miesto centrinės savivaldybės (iš viso Budapeštas yra suskirstytas į 1 centrinę bei 23 rajonines savivaldybes) atstovais. Delegaciją šiltai priėmė Tarptautinių ryšių departamento vedėjas dr. Merey Zsolst, kuris jau nemažai metų bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybe. Susitikimo metu Kauno apskrities delegacijai Vengrijos savivaldos sistemą bei problemas pristatė Miesto tarybos liberalų frakcijos pirmininkė Emese John. Miesto vyriausiasis architektas Akos Capdebo išsamiai pristatė Budapešto mieto paveldo išsaugojimo bei jo finansavimo sistemą, sukurtus pagalbos fondus, kurių dėka renovuota daug privačių pastatų. Šiuos renovacijos projektus galima vadinti mažais viešos-privačios partnerystės projektais, kurių dėka pagerintas miesto įvaizdis. Dr. Sarolta Illyes bei Aniko Kelemen – Molitorisz supažindino su sveikatos apsaugos bei švietimo sistemomis. Delegacijai taip pat buvo išsamiai pristatyta Budapešto miesto įvaizdžio strategija, kuri jau pradedama įgyvendinti. Šią strategiją rengė ir pristatė Budapešto miesto savivaldybės tarybos narys marketingo specialistas Ivan Andras Bojar. Rugsėjo 10 d. Kauno apskrities delegacija vyko į Budapešto XI rajono savivaldybę. Ši savivaldybė pasižymi investicijų pritraukimu ir yra labiausiai išsivysčiusi Vengrijoje. Nors jos plotas tik 30 km² (t.y. 0,03 proc. visos Vengrijos teritorijos), gyventojų skaičius tik apie 143 000, tačiau joje koncentruojasi 5 proc. didžiausių kompanijų. Net 40 iš 500 Vengrijos stambiausių kompanijų turi valdymo centrus šiame rajone. Šiame rajone yra įsikūręs ir Vengrijos „Silikono slėnis“. Delegaciją priėmė rajono meras Gyula Molnar bei jo pavaduotojas dr. Marton Bacs. Meras pristatė šio rajono savivaldybės veiklą, sistemą, vykdomus projektus. Vicemeras, kuris yra atsakingas už švietimo sistemą, dalinosi patirtimi diegiant šiuolaikines technologijas bei inovatyvius metodus ugdyme. Vyriausiasis architektas Janos Schreffel supažindino su investiciniais bei viešos-privačios partnerystės projektais. Kauno apskrities delegacija aktyviai dalyvavo susitikime bei domėjosi kaip savivaldybės biudžetą paveikė krizė, kaip ES lėšos panaudojamos įgyvendinant įvairius projektus. Vėliau delegacija vyko į susitikimą su Vengrijos transporto, telekomunikacijų ir energetikos ministerijos atstovais. Susitikime taip pat dalyvavo Finansų ministerijos atstovai, kurie buvo pasiruošę atsakyti į visus delegaciją dominančius klausimus. Viešųjų pirkimų ir Viešos-privačios partnerystės (VPP) departamento vedėjas Péter Kemény pristatė VPP sistemą bei organizacinę struktūrą Vengrijoje, kuri gali būti sėkmingai įgyvendinama ir Kauno apskrities savivaldybėse. Taip pat susitikimo metu pranešėjas paminėjo ne tik laimėjimus, bet ir jų patirtas klaidas įgyvendinant VPP projektus. Vengrai su VPP projektais dirba jau 15 metų. Delegacijai buvo pristatyti jų sėkmingai įgyvendinti projektai. Valstybiniu lygiu sėkmingai veikia 2 kalėjimai, nutiesta nemažai greitkelių. Savivaldybių lygmeniu šiuo metu yra vykdoma 23 baseinų statyba. Rugsėjo 9 d. baigėsi susitikimu su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Vengrijos Respublikoje J.E. Renatu Juška, kuris priėmė Kauno apskrities delegaciją ambasados patalpose Budapešte. Tuo pačiu ambasadorius prisistatė ir Vengrijos lietuvių bendruomenei. Šventėje dalyvavo apie 40 Vengrijoje gyvenančių lietuvių, kurie mielai bendravo su delegacijos atstovais bei domėjosi Lietuvos aktualijomis.   Kauno regiono plėtros agentūros informacija