1. Dėl pavedimo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.                                                                                                                                 Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas2. Dėl konkurso komisijos sudarymo.                                                                                                                                 Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.                                                                                                                                 Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės administarcijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo.                                                                                                                                 Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo.                                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas6. Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo.                                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas7. Dėl Prienų rajono savivaldybės Šilavoto pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas8. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.                                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas9. Dėl mokesčio už Prienų jaunimo mokyklos teikiamas papildomas paslaugas dydžio bei gautų lėšų naudojimo tvarkos nustatymo.                                                                                                                                  Pranešėjas Rimvydas Zailskas10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų ir etatinių pareigybių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas11. Dėl 2009 m. žemės nuomos mokesčio.                                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė12. Dėl 2009 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.                                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė13. Dėl 2009 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė14. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“.                                                                                                                                 Pranešėjas Vytautas Griauslys15. Dėl pritarimo projektui „Veiverių pašto stoties rūmų ansamblio modernizavimas“.                                                                                                                                 Pranešėjas Vytautas Griauslys16. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono vandens ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“.                                                                                                                                  Pranešėjas Vytautas Griauslys17. Dėl pritarimo projektui „Jiezno miesto bendrojo plano parengimas“.                                                                                                                                  Pranešėjas Vytautas Griauslys18. Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2009 m. patvirtinimo.                                                                                                                                  Pranešėjas Donatas Šimukonis  19. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Balbieriškio seniūnijos Peršėkės upelio dalies sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija“.                                                                                                                                   Pranešėjas Donatas Šimukonis20. Dėl Jiezno priešgaisrinės komandos ir turto perėmimo.                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė21. Dėl leidimo privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis.                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl pastatų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė23. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės administarcijai ir leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė24. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo kaimo bendruomenei „Balbieriškis“.                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė25. Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai bei leidimo atnaujinti patalpų nuomos sutartį.                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė26. Dėl katilinių patalpų ir įrangos perdavimo pagal panaudos sutartį.                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-178 „Dėl pastatų įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą ir perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-180 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos“ pakeitimo.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė29. Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita už 2008 metus.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė30. Išvada dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2008 metų ataskaitos.                                                                                                                                     Pranešėja Violeta Gaidienė31. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo.                                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas32. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ papildymo.                                                                                                                                    Pranešėjas Valentas Ražanskas33. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-88 „Dėl Asmenų, valdančių, tačiau nenaudojančių gyvenamosios paskirties pastatų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos mokesčio, sąrašo patvirtimo“ papildymo.                                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas34. Dėl leidimo rekonstruoti patalpas.                                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas35. Dėl pritarimo sutarčiai su UAB „Roalsa“.                                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas36. Dėl pritarimo pirkimo–pardavimo sutarčiai su UAB „Prienų energija“.                                                                                                                                     Pranešėjas Valentas Ražanskas37. Dėl Jiezno miesto bendrojo plano rengimo programos patvirtinimo.                                                                                                                                     Pranešėja Vytautė Draugelytė38. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                                     Pranešėja Vytautė Draugelytė39. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                      Pranešėja Vytautė Draugelytė40. Dėl Peršėkės upės apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos nustatymo specialiojo plano rengimo.                                                                                                                                     Pranešėja Vytautė Draugelytė41. Dėl žemės sklypo suformavimo prie pastatų, esančių Pramonės g. 2 C Prienuose, detaliojo plano rengimo.                                                                                                                                      Pranešėja Vytautė Draugelytė42. Dėl Prienų miesto Žemumos gatvės geografinių charakteristikų perregistravimo.                                                                                                                                      Pranešėja Vytautė Draugelytė43. Informacija apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priėmimą.                                                                                                                                      Pranešėja Vytautė DraugelytėSavivaldybės meras                                                                                  Alvydas Vaicekauskas čia.čia.