Gyventojų aprūpinimas kokybišku vandeniu – tai viena iš savivaldybės funkcijų. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrina minėtos funkcijos vykdymą.Siekiant užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą Prienų rajone, 2008 metų liepos mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Prienų rajone“.  Šio projekto esmė – padidinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei užtikrinti jų kokybę Prienų rajono savivaldybėje. Viso projekto, kurį finansuoja Europos Sąjungos fondas bei savo dalimi prisideda Savivaldybė, investicijos siekia apie 10,3 mln. litų. Tai vienas didžiausių Prienų rajono savivaldybės administruojamų projektų. Savivaldybės indėlis – 2,2 mln. litų.Projektas įgyvendinamas keliais etapais. Šiuo metu baigiamas įgyvendinti pirmasis etapas (bendra vertė 7,1 mln. litų) – tai vandentiekio bei nuotekų plėtra Prienų miesto Vilniaus, Žemaitės, V. Kudirkos, F. Vaitkaus ir Pamiškio gatvėse.  Iki projekto pradžios šiose miesto vietose vandentiekio bei nuotekų tinklų nebuvo. Dalis gyventojų vartojo neatitinkantį higienos reikalavimų vandenį, negalėjo užtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo. Baigiantis pirmajam etapui, nuveikti darbai akivaizdūs. Minėtose gatvėse yra nutiestos visiškai naujos modernios vandentiekio bei nuotekų trasos, atitinkančios ES nustatytus griežtus reikalavimus. Vilniaus gatvėje nutiesta po 886 m vandentiekio ir nuotekų tinklų; Žemaitės gatvėje – 550 m vandentiekio, 530 m nuotekų tinklų ir 390 m slėginės nuotakynės; V. Kudirkos – 400 m vandentiekio, 387 m nuotekų tinklų; F. Vaitkaus gatvėje – 1 377 m vandentiekio, 1 040 m nuotekų tinklų, 100 m slėginės nuotakynės; Pamiškio gatvėje 828 m vandentiekio, 766 m nuotekų tinklų. Žmonės, norintys prisijungti savo namų vandentiekio  ir nuotekų sistemas prie šių tinklų, turės tai padaryti savo lėšomis. Taip pat pastatytos dvi nuotekų siurblinės. Nuo šiol aukštesnę gyvenimo kokybę galės pajusti apie 420 miesto žmonių. Nemažai gyventojų, kai buvo tiesiamos naujos trasos, susidūrė su įvairiais nepatogumais: išraustos gatvės, didelis triukšmas. Tačiau visi šie nepatogumai jau praeitis. Sugadinta gatvių asfalto danga pakeista nauja, išasfaltuota beveik visa Pamiškio gatvė.Įgyvendinant kitus projekto etapus, darbai bus vykdomi šiaurinėje ir centrinėje Prienų miesto dalyse bei Veiveriuose. Taip pat numatyta pasatyti naujus nuotekų valymo įrengimus  Balbieriškyje, o Išlauže rekonstruoti jau esančius.Ieva Gailiūtė