Paskutiniu metu didėjant visuomenės susirūpinimui  planuojama sveikatos sistemos reforma negaliu tylėti. Pabrėžiu, aš nepritariu drastiškam sveikatos sistemos reorganizavimui. Man, kaip ir daugumai mūsų krašto žmonių, tai, kas numatyta Sveikatos ministerijos pristatomame pertvarkos plane, sveiku protu yra nesuvokiama. Kaip galima teikiamą modelį pritaikyti visoms ligoninėms? Nejaugi rajonų žmonės antrarūšiai? O gal jiems šių paslaugų tiesiog nereikia? Prienų rajono savivaldybė dėl įsteigtų asmens sveikatos priežiūros įstaigų laikosi tos pašios pozicijos kaip ir visuomenė, todėl stengsis ją apginti.Vykdant bet kokias pertvarkas bendradarbiavimas yra būtinas. Mano nuomone, sveikatos ministras turėtų ne pozuoti prieš kameras su savo bendrapartiečiais, bet bendradarbiauti su savivaldybių tarybomis, įstaigų vadovais, gyventojų atstovais. Svarbu įvertinti argumentus bei atsižvelgti į pateiktus siūlymus dėl sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos. Deja, šiuo metu siekiama viską „nuleisti iš viršaus“, nepaisant paslaugų gavėjų interesų.Sveikatos ministras reformos būtinumą argumentuoja ekonomine nauda. Tačiau ar ši reforma iš tiesų atneštų ekonominę naudą? Dar šią vasarą LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas, svarstydamas šį pertvarkos projektą, pažymėjo, jog rajoninės ligoninės suteikia 61 proc. visų stacionarinių paslaugų, o joms skiriama tik 30 proc. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų stacionarinėms paslaugoms apmokėti. Remiantis šiais skaičiais, akivaizdu, kad reformuojant tokias ligonines kaip VšĮ Prienų ligoninė teigiamų rezultatų tikrai nebus. Pirma, bus pasiektas labai nedidelis ekonominis efektas. Antra, didžiajai daliai rajono gyventojų  pablogės sveikatos paslaugų prieinamumas.Slaugos bei palaikomojo gydymo paslaugos mūsų rajone per daugelį metų nusistovėjo. Rajone šias paslaugas teikia viešosios įstaigos – Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrai bei Prienų ligoninė. Sveikatos sistemos pertvarkos metmenyse yra numatyta šių paslaugų organizavimą ir finansavimą perduoti savivaldybėms. Taip, tai būtų logiška, tačiau dabar susidaro įspūdis, kad funkcijų perdavimo tikslas – priversti pačias savivaldybes dėl mažėjančių valstybės skiriamų lėšų sveikatos priežiūrai sumažinti šių paslaugų apimtį, nepriklausomai nuo realių paslaugų poreikių. Mano nuomone, siekiama visą finansinę naštą užkrauti savivaldybėms. Veikiančių struktūrų išardymas dar pablogintų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą  ir sukeltų papildomą socialinę įtampą. Todėl aš asmeniškai nepritariu tokiai reformai.  Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas