1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                      Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.                                                                                                                      Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                      Pranešėjas Algimantas Matulevičius4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2009–2010 m. tvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                       Pranešėja Rima Zablackienė5. Dėl pritarimo dalyvauti Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vykdomame projekte „Kauno apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“.                                                                                                                       Pranešėja Violeta Gaidienė6. Dėl Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                        Pranešėjas Rimvydas Zailskas7. Dėl Programų finansavimo Prienų rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano nevykdymo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl 2009 m. žemės nuomos mokesčio.                                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-100 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                         Pranešėjas Donatas Šimukonis10. Dėl parduodamų objektų pardavimo kainos patvirtinimo.                                                                                                                         Pranešėja Zita Mažeikienė11. Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo.                                                                                                                         Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl buto įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.                                                                                                                         Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl leidimo privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis.                                                                                                                         Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai „Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras“.                                                                                                                         Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Stakliškių sporto klubui.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo Nemuno pradinei mokyklai.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl medicininės įrangos perdavimo viešajai įstaigai Prienų ligoninei.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl pastato tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T3-233 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                          Pranešėjas Antanas Bartusevičius21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-119 ir 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-193 pakeitimo.                                                                                                                           Pranešėjas Juozas Šiugždinis22. Dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo.                                                                                                                           Pranešėjas Dainius Sodaitis23. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                           Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Dėl žemės sklypo suformavimo valstybinėje žemėje nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę detaliojo plano patvirtinimo.                                                                                                                            Pranešėja Dalia Joneliūnienė25. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                            Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                                                             Alvydas Vaicekauskasčia