Darbotvarkė1. Dėl Renginių organizavimo Prienų rajono savivaldybės viešose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                                 Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl priemokų Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                                 Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl įpareigojimo Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui.                                                                                                                                 Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl delegavimo į Prienų rajono vietos veiklos grupę.                                                                                                                                 Pranešėjas Juozas Krikštolaitis5. Dėl 2009 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo.                                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės Stakliškių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus bei Pieštuvėnų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programoms.                                                                                                                                  Pranešėjas Rimvydas Zailskas8. Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą.                                                                                                                                  Pranešėjas Rimvydas Zailskas9. Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ rekonstrukcija“.                                                                                                                                  Pranešėjas Vytautas Griauslys10. Dėl pritarimo projektams.                                                                                                                                  Pranešėjas Vytautas Griauslys11. Dėl pritarimo projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.                                                                                                                                  Pranešėjas Donatas Šimukonis12. Dėl Savivaldybės turto privatizavimo.                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl sutikimo rekonstruoti pagalbinio ūkio paskirties pastatą.                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl parduodamo objekto turto vertinimo ataskaitos patvirtinimo.                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl objekto įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir nuomos mokesčio nustatymo.                                                                                                                                   Pranešėjas Valentas Ražanskas17. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2010 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.                                                                                                                                    Pranešėjas Valentas Ražanskas18. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo.                                                                                                                                    Pranešėjas Valentas Ražanskas19. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                                    Pranešėja Dalia Joneliūnienė20. Dėl specialiojo plano patvirtinimo.                                                                                                                                    Pranešėja Dalia Joneliūnienė21. Dėl detaliojo plano rengimo.                                                                                                                                    Parnešėja Dalia Joneliūnienė22. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą.                                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė23. Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Veiverių sen., Byliškių k., sodo bendrijos „Giluma“ teritorijoje, suteikimo.                                                                                                                                      Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Veiverių sen., Byliškių k., sodo bendrijos „Kedras“ teritorijoje, suteikimo.                                                                                                                                      Pranešėja Dalia Joneliūnienė25. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.                                                                                                                                      Pranešėja Dalia Jonelūnienė26. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo ir skaičiaus nustatymo.                                                                                                                                      Pranešėjas Vytautas KiguolisInformacija apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priėmimą.                                                                                                                                      Pranešėja Vytautė Draugelytė    Savivaldybės meras                                                                  Alvydas Vaicekauskas                                        Sprendimų projektai ir kita medžiaga čia ir čia.