Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. posėdžio darbotvarkės 26-as klausimas „ Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo ir skaičiaus nustatymo“ (žr. darbotvarkę).