Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-587 Ašmintos seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičiai

Seniūnaitijų pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Ašmintos

Rima Vilkienė

Antakalnio

Renata Brūzgienė

Bagrėno

Jonas Kasparavičius

Mačiūnų

Linas Burba

Strielčių

Marytė Krilavičienė