1. Dėl 2009 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                             Pranešėja Nijolė Paužienė2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.                                                                                                                             Pranešėja Nijolė Paužienė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarkos“ pakeitimo.                                                                                                                             Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29  d. sprendimu Nr. T3-127 patvirtintų  Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių pareigybių etatų normatyvų 40 punkto 2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                             Pranešėjas Rimvydas Zailskas5. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymo“.                                                                                                                             Pranešėjas Vytautas Griauslys6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-288 „Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ rekonstrukcija“ pakeitimo.                                                                                                                             Pranešėjas Vytautas Griauslys7. Dėl dalyvavimo projekte „Šventupės upelio baseino dalies melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“.                                                                                                                             Pranešėjas Donatas Šimukonis8. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stojimo į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją.                                                                                                                             Pranešėjas Virginijus Slauta9. Dėl draudimo rūkyti Prienų rajono savivaldybės viešose vietose.                                                                                                                              Pranešėjas Virginijus Slauta10. Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais Prienų rajone.                                                                                                                              Pranešėjas Virginijus Slauta11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-259 „Dėl Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                              Pranešėja Eugenija Sadauskienė12. Dėl Prienų rajono savivaldybės dalininko teisių viešojoje įstaigoje.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl sutikimo rekonstruoti pastatą.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl patalpų patvirtinimo tarnybinėmis gyvenamosiomis patalpomis.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono vietos veiklos grupei.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl sutikimo perduoti patalpas pagal panaudos sutartį.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos sudarymo.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl objektų išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos apskaitos ir jų įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė21. Dėl įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl pritarimo sutartims.                                                                                                                               Pranešėja Ilona Ramanauskienė23. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo.                                                                                                                                Pranešėja Ilona Ramanauskienė24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-171 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.                                                                                                                                Pranešėja Linutė Mikušauskienė25. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė26. Dėl specialiojo plano patvirtinimo.                                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė27. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė28. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo ir skaičiaus nustatymo.                                                                                                                                Pranešėjas Vytautas KiguolisInformacija apie Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktą Jiezno gimnazijos rekonstrukcijos vertinimą (su  medžiaga galima susipažinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje).                                                                                                                                Pranešėja Violeta GaidienėSavivaldybės meras                                                                               Alvydas VaicekauskasSprendimų projektai ir kita medžiaga čia ir čia.