Būkite nei nuogi, nei pasirėdę, nei alkani, nei sotūs.Atsineškite gerą ūpą ir ką nors užmest už lūpos. Blynų ir smetonos gaspadinės bliūdan įkrės, net lašiniai pilve spirgės. Jei pinigo nepagailėsite, Gavėnės loterijoje laimėsite.Tad susitikime š. m. vasario 16 d. 12 val. Prienų krašto muziejaus kiemelyje.Lašininio ir Kanapinio dvikovoje nesugriūkit ir žiemos glėbin pakliuvę nesupūkit. Velniai, raganos, kaukai, žydai ir čigonai lai nesnaudžia, o Morės laužui pakulas pakurti audžia.Išleistuvių kviesliai:Prienų krašto muziejus,Prienų kultūros ir laisvalaikio centras.