Lygis: A .Kategorija: 12.Specialieji reikalavimai:turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; turėti 3 metų darbo patirtį statybos srityje ir 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;turėti galiojantį kvalifikacijos atestatą eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas;išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su viešuoju administravimu, vietos savivalda, įmonių ir bendrijų veikla, statyba, ekonomine plėtra, raštvedyba ir dokumentų rengimu;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).6. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a. 12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu (8 319) 61 107, el. p. vytaute@prienai.lt, www.prienai.lt