Šiemet Prienų rajono savivaldybė trečius metus iš eilės organizuoja „Dėkingumo“ apdovanojimus. Vasario 16-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre bus pagerbti ir apdovanoti labiausiai mūsų kraštui nusipelnę žmonės.Šiais metais buvo įsteigtos aštuonios nominacijos. Apdovanojimai bus teikiami už nuopelnus kaimo plėtros, kultūros, mokslo ir švietimo, pagalbos žmogui, sporto, sveikatos apsaugos, verslo plėtros srityse bei visuomeninėje veikloje. Minėtoms nominacijoms buvo pasiūlyti  78  kandidatai, iš kurių Apdovanojimų komisija išrinko aštuonis. Nominacijos bus įteiktos Jurgiui Pažėrai (kaimo plėtra), Romai Ruočkienei (kultūra), Audronei Raibužienei (mokslas ir švietimas), Algimantui Vitkauskui (pagalba žmogui), Vytautui Sabeckiui (sportas), Inetai Marčiukaitytei (sveikatos apsauga), Antanui Kavaliauskui (verslo plėtra), Janinai Bredelienei (visuomeninė veikla).„Dėkingumo“ apdovanojimai buvo įsteigti 2007 metais. Iki šiol Prienų rajono savivaldybės įsteigtais „Dėkingumo“ prizais yra apdovanota septyniolika asmenų. Ieva Gailiūtė