Darbotvarkė1. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie specialiosios programos priemonių vykdymą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2010 metų programos patvirtinimo.                                                                                                             Pranešėja Ilona Ramanauskienė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 m. ataskaitos.                                                                                                             Pranešėjas Virginijus Slauta3. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2010 m. veiklos programos patvirtinimo.                                                                                                             Pranešėjas Virginijus Slauta4. Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų 2010 m. socialinio rėmimo programos patvirtinimo.                                                                                                             Pranešėja Eugenija Sadauskienė5. Dėl Nevyriausybinių organizacijų programų 2010 m. rėmimo programos patvirtinimo.                                                                                                             Pranešėja Eugenija Sadauskienė6. Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo.                                                                                                             Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.                                                                                                             Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl pritarimo kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams planams.                                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-34 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Prienų krašto muziejaus mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo.                                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas10. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Balbieriškio seklyčios ansamblio modernizavimas“.                                                                                                              Pranešėjas Vytautas Griauslys 11. Dėl dalyvavimo projekte „Prienų rajono dalies melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“.                                                                                                              Pranešėjas Donatas Šimukonis12. Dėl pastato tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo (neteikiamas).                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos bendruomenei „Jiestrakis“.                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl buto įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                              Pranešėja Dalia Joneliūnienė17. Dėl žemės sklypo Naravų k. Balbieriškio sen. Prienų r. sav. detaliojo plano patvirtinimo.                                                                                                              Pranešėja Dalia Joneliūnienė18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo“ pakeitimo.                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė19. Dėl VĮ Registrų centro adresų registre registruotų Prienų rajono viensėdžių išregistravimo.                                                                                                              Pranešėja Dalia JoneliūnienėINFORMACIJA apie VšĮ Prienų ligoninės restruktūrizaciją ir paslaugų teikimą gyventojams 2010 metais.                                                                                                              Pranešėja Aldona MatusevičiūtėDokumentai parsisiuntimui: 1 dalis ir 2 dalisSavivaldybės mero pavaduotojas             Kęstutis Palionis