Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pagerbti labiausiai mūsų kraštui nusipelniusius žmones jau tapo gražia tradicija. Trečius metus iš eilės teikiami Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ dar kartą įrodė, kad turime daugybę iškilių žmonių, kuriančių savo krašto gerovę ne skambiais žodžiais, o gerais ir naudingais darbais.Rajono savivaldybės įsteigtas „Dėkingumo“ simbolis suteikiamas asmeniui už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui. Kandidatus siūlo rajono gyventojai, o nominantus išrenka speciali Apdovanojimų komisija.Šiais metais buvo įsteigtos aštuonios nominacijos. Už nuopelnus kaimo plėtrai buvo apdovanotas Jurgis Pažėra, Padrečių kaimo (Veverių sen.) ūkininkas. Nominacija už nuopelnus kultūrai atiteko „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytojai Romai Ruočkienei, o už nuopelnus mokslui ir švietimui – Audronei Raibužienei, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos direktorei. Už pagalbą žmogui apdovanotas policijos pareigūnas Algimantas Vitkauskas. Už pasiekimus sporto srityje  – tarptautinės kategorijos sklandymo oro meistras Vytautas Sabeckis. Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje įvertinimo susilaukė Šilavoto ambulatorijos bendrosios praktikos gydytoja Ineta Marčiukaitytė. Verslo plėtros nominacija skirta Antanui Kavaliauskui, UAB „Strielčių lentpjūvė“ vadovui, o už aktyvią visuomeninę veiklą  apdovanota Janina Bredelienė, kuri daug metų dainuoja Prienų kultūros ir laisvalaikio centro chore „Šilas“, šoka pagyvenusių žmonių tautinių šokių ansamblyje „Vajaunas“, dalyvauja Prienų krašto muziejaus edukacinėje veikloje, dainuoja muziejaus ansamblyje „Marginys“, organizuoja klubo „Versmenė“ sporto renginius ir kt.  Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, sveikindamas „Dėkingumo“ nominantus, atkreipė dėmesį, kad  visos datos labai greitai tampa istorija, tačiau jas geriausiai įprasmina žmonių gyvenimai. Nominantams bei visiems susirinkusiems Vasario 16-osios proga meras linkėjo, „kad bendras kasdienis darbas ir laimėjimai padėtų stiprinti lietuvišką pasaulėjautą – istoriją, kalbą, kultūrą ir tradicijas“.Po apdovanojimų šventinį koncertą surengė valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“. „Dėkingumo“ nominantai:  Ieva Gailiūtė