Nuo vasario 28 d. iki kovo 5 d. Prienų rajono savivaldybėje  vieši partneriai iš Turkijos Eskişehir‘o miesto. Tai  antrasis Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus įgyvendinamo projekto „Veiklos vadybos ir įsivertinimo poveikis švietimo kokybei Europoje“ susitikimas.  Projekte dalyvauja Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Išlaužo pagrindinė mokykla bei Švietimo centras, taip pat – partneriai iš Turkijos, Eskişehir‘o miesto. Projekto veikla tęsis iki 2011 m., jo metu bus analizuojama švietimo kokybės samprata abiejose šalyse bei keičiamasi veiksminga darbo praktika. Galutinis projekto rezultatas – bendras mokyklos veiklos įsivertinimo modelis, galimas pritaikyti įvairiose Europos valstybėse.