Š. m. kovo 10 d. Prienų rajono savivaldybėje mero Alvydo Vaicekausko kvietimu lankėsi Kauno teritorinės ligonių kasos direktorius Virgilijus Šiaudikis. Vizito tikslas – aptarti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimą Prienų rajone.Pasitarime dalyvavo Savivaldybės meras, Administracijos direktorius, Prienų rajono savivaldybės tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nariai bei rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai.Virgilijus Šiaudikis susirinkusiuosius supažindino su slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų pirkimo galimybėmis 2010 metais. Šioms paslaugoms pirkti Prienų rajono gyventojams numatoma skirti 1 469 000 Lt. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas Prienų rajone teikia VšĮ Balbieriškio, Jiezno, Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrų slaugos ir palaikomojo gydymo skyriai bei VšĮ Prienų ligoninė. Paskirsčius šių metų biudžetą minėtiems paslaugų tiekėjams  finansavimas sumažėjo labai ženkliai – apie 30%. Svečias rajono tarybos nariams taip pat priminė, kad tik jie gali priimti racionalų sprendimą – mažinti paslaugų teikėjų skaičių arba skirti papildomas lėšas iš savivaldybės biudžeto.Pasitarimo metu buvo priimtas sprendimas paskirstyti po 9 slaugos ir palaikomojo gydymo lovas Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrams ir Prienų ligoninėje skirti finansavimą 28 lovoms. Taip pat buvo nutarta sudaryti šių paslaugų teikimo sutartis iki 2010 m. liepos 1 d.Iki 2010 m. liepos 1d. Prienų rajono savivaldybės Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas turi parengti sprendimą, kaip planuojama teikti šias paslaugas rajono gyventojams artimiausiu metu.V. Slauta Savivaldybės gydytojas